img

ÖZEL CERRAHİ HASTANESİ

Odamız ile Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Anlaşması

Email : bilgi@cerrahi.com.tr

Tel :  444 4 324 - 0 258 266 67 68 

Adres : Zeytinköy mah. Acıpayam Bulvarı No:5 Antalya Yolu Üzeri, Bağbaşı Pamukkale / Denizli Türkiye

Web : www.cerrahi.com.tr


ODAMIZ İLE HASTANE ANLAŞMASI: 
 
 
Bu sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;  

• Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine 
yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 

• Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya, 

• Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,  

• Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,  

• Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,  

• Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,  

• Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,  

• Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,  

• Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetmeye veya durdurulmasını istemeye,  

• Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 

Özel Mediklinik Hastanesi ile Anlaşmamız
DEFNE OSGB ile Anlaşmamız
Odamız ile Eraslan Sigorta Anlaşması
Odamız ile Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Anlaşması
Odamız ile Özel Ege AKADEMİ GÖZ HASTANESİ Anlaşması
Odamız ile Özel ODAK Cerrahi Tıp Merkezi Anlaşması
Odamız ile Özel ŞİFA HASTANESİ Anlaşması